To alternativer for ny fastlandsforbindelse

Syv alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er vurdert i konsekvensutredningen.

Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler å sende to alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på høring. Den faglige anbefalingen blir gjort kjent 7. november.

I et møte i overordnet styringsgruppe tirsdag ettermiddag, anbefaler Bypakke Tønsberg-regionen gruppen å legge to alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme ut på høring.

Bypakken anbefaler ett alternativ i hver av korridorene. Den ene korridoren går fra Kolberg til Kjellekrysset og den andre fra Kolberg til Jarlsberg travbane.

Åpne politiske møter

Møtet i overordnet styringsgruppe avholdes tirsdag 7. november kl. 15.30-17.30 på Quality Hotel Klubben.

Samme kveld, rett i etterkant av møtet i overordnet styringsgruppe, er det et informasjonsmøte for Nøtterøy og Tjøme kommunestyrer samt Færder kommunestyre, Tønsberg bystyre og Vestfold fylkesting. I dette møtet presenteres også grunnlaget for anbefalingen grundig. Møtet er fra kl. 18.00-20.00 på Quality Hotel Klubben.

Begge de politiske møtene er åpne for publikum, og informasjonsmøtet kl. 18 streames på Facebook-siden til Bypakke Tønsberg-regionen.

Flere temarapporter og fagnotater

I det forrige møtet i overordnet styringsgruppe ble en rekke fagrapportene presentert for representantene. Hvert av de syv alternativene til ny fastlandsforbindelse ble rangert fra best til dårligst innenfor hvert enkelt tema.

Det er fem rapporter som omhandler de ikke-prissatte virkningene. Det er sett på hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha på kulturmiljø, naturmangfold, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv og naturressurser.

De andre temarapportene og fagnotatene som ble presentert på møtet, er prissatte virkninger, risiko og sårbarhet, trafikale virkninger, kostnader og tekniske planer, anleggsfasen og lokale og regionale virkninger.

Temarapportene og fagnotatene publiseres fortløpende på nettsiden til Bypakke Tønsberg-regionen.

Sammenstilling av temarapportene

Hvert av de syv alternativene for ny fastlandsforbindelse kommer godt ut på noen temaer og dårligere på andre. Bypakke Tønsberg-regionen har brukt de siste tre ukene på å sammenstille temarapportene og komme med en anbefaling basert en helhetlig vurdering.

Det er denne anbefalingen som presenteres for den politiske styringsgruppen tirsdag 7. november.

Politikerne får deretter tre uker til å vurdere anbefalingen, før de beslutter hvilke alternativer som faktisk legges ut på høring. Dette skjer i det neste møtet, tirsdag 28. november. Perioden med høring og offentlig ettersyn er på åtte uker og skal etter planen gjennomføres i desember og januar.

arrow Forsiden