Varsel om oppstart i Færder kommune

Et fullverdig kart over plangrensen finner du ved å følge lenken i teksten under.

Fylkeskommunen varsler om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune.

Planvarsel for den delen av reguleringsplanarbeidet som berører Tønsberg kommune, kommer når en løsning for fylkesvei 303 i Hogsnesbakken er avklart politisk.

Varsel om oppstart av et reguleringsplanarbeid er beskrevet i plan- og bygningslovens § 12-8. Grunneiere, festere og naboer mottar et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet per brev. Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles også, enten per brev eller i en kunngjøring.

Her finner du kart og mer informasjon om reguleringsplanarbeidet i Færder kommune.

Informasjonsmøte

Tirsdag 10. mars 2020 på Teigar ungdomsskole kl. 18:00-20:00 arrangeres det informasjonsmøte. Her vil det gis en orientering om planarbeidet, samt være anledning til å stille spørsmål.

Informasjonen som gis 10. mars vil i stor grad være den samme som ble gitt på de åpne kontordagene i november 2019. Innspill fra de åpne kontordagene er ivaretatt og trenger ikke å sendes inn på nytt.

Synspunkter og merknader

Synspunkter og merknader til planarbeidet sendes til post@vtfk.no eller per post til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien.

Send innspill senest 24. mars 2020. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune»

arrow Forsiden