Varsel om planoppstart

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Varsel om oppstart av interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

På vegne av samarbeidspartene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner og Vestfold fylkeskommune, og med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-12, varsler fylkeskommunen oppstart av interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner og Vestfold fylkeskommune. Bypakken skal løse oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen og består av flere delprosjekter, hvor den interkommunal kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse er at av delprosjektene.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Forslag til planprogram, som avklarer hvilke alternativer (alternative korridorer og traseer) og tema som skal utredes videre, har vært på høring med svarfrist 11.1.2015. Avgrensning av planområdet og formål med planarbeidet er beskrevet i forslag til planprogram, som er tilgjengelig på fylkeskommunens nettside.

Alle høringsuttalelser må være skriftlige og sendes firmapost@vfk.no eller per post til Vestfold fylkeskommune, PB 2163, 3103 Tønsberg senest mandag 29. februar 2016. Merk innspill «Varsel - ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme». Ved spørsmål kontakt Line Havstein på telefon 922 28 618 eller epost lineh1@vfk.no.

Her finner du kunngjøringen.

arrow Forsiden