Vedtok forskuttering av grunnerverv til fastlandsforbindelsen

Ramdal-området sett mot vest med den nye brua over Vestfjorden, som er en del av Fastlandsforbindelsen. Skisse fra Bypakke Tønsberg-regionen. Ramdal-området sett mot vest med den nye brua over Vestfjorden, som er en del av Fastlandsforbindelsen. Skisse fra Bypakke Tønsberg-regionen.
For å holde fremdriften i prosessen med å bygge å fastlandsforbindelsen, har Bypakke-Tønsberg-regionen bedt om forskuttering av penger til grunnerverv. Onsdag vedtok Hovedutvalg for samferdsel saken. Illustrasjonen viser en skisse på tenkt løsning på Ramdal. Foto: Freddy Samson Fagerheim/ Bypakke Tønsberg-regionen, montasje: Hans Christian Haraldsen Moen/Bypakke Tønsberg-regionen

17. april vedtok Hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune forskuttering til grunnerverv for Bypakke Tønsberg-regionen og fastlandsforbindelsen.

For å kunne å spare dyrebare tid foreslår administrasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen å forskuttere inntil 60 millioner kroner til grunnerverv. Målet er å starte det omfattende og tidkrevende arbeidet med grunnerverv til fastlandsforbindelsen før Stortinget har vedtatt prosjektet, står det i saken som ble behandlet onsdag.

– Grunnerverv er en langsom prosess som kan ta mange år. For å få god fremdrift i prosjektet bør dette arbeidet derfor starte så fort som mulig, forteller prosjektsjef Nina Knutsen i Bypakke Tønsberg-regionen.

Her kan du lese saken om forskuttering av grunnervervsmidler

Først ut var Hovedutvalg for samferdsel. Utvalget behandlet saken onsdag 17. april og vedtok den med ti mot tre stemmer. Neste steg for forskutteringssaken er Fylkesutvalget 23. april og Fylkestinget 30. april for endelige vedtak.

Først og fremst boligeiendommer

Boligeiendommer vil prioriteres i den planlagte grunnervervsprosessen, men det vil kunne være behov for andre typer erverv. Eksempelvis der det skal gjennomføres mindre arbeider i forkant av hovedkontrakten. Det er alltid et mål å komme frem til minnelige avtaler med grunneiere som blir berørt.

Totalt vil det være behov for å innløse 30 boliger. Hittil har Færder kommune innløst 13 av de boligene som må innløses i sin helhet.

Videre vil det også være behov for å erverve forretnings- og næringsbygg, samt landbruksjord. Det er vurdert at en forskuttering på inntil 60 millioner kroner er tilstrekkelig for å kunne komme i gang i påvente av stortingsvedtaket.

Vegdirektoratet avgjør

Det er anledning til å bruke midler til planlegging av, og grunnerverv i, prosjekter som skal finansieres med bompenger før Stortinget har behandlet bompengeproposisjonen.

«Dette gjøres ved at det søkes Vegdirektoratet om godkjenning for å dekke inn forskutteringen gjennom en fremtidig bompengeordning. Vegdirektoratet videresender søknaden med sin anbefaling til Samferdselsdepartementet» står det i saken som Hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune vedtok onsdag 17. april.

arrow Forsiden