Videre prosess gatebruksplan Teie

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok den 5. desember 2018 å legge planforslaget ut på høring. Det er kommet inn 37 uttalelser innen høringsfrist den 1. februar.

Videre prosess er gjennomgang av alle innkomne uttalelser samt vurdering av, om det på bakgrunn av innkomne uttalelser, skal gjøres endringer i forslag til gatebruksplan.

Forslaget til gatebruksplanen behandles i hovedutvalg for kommunalteknikk den 6. mars, formannskap den 13. mars og kommunestyre den 20. mars.

Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen behandler forslaget til gatebruksplan den 5.mars.

arrow Forsiden