Økonomi, finansiering og bompenger

Delprosjektet jobber med grunnlaget for finansiering av hele Bypakke Tønsberg-regionen.

Bypakke Tønsberg-regionen finansieres primært gjennom bompenger, bidrag fra Vestfold fylkeskommune og mva-kompensasjon knyttet til investeringer i Bypakke Tønsberg-regionen.

I første omgang har partene valgt å garantere for låneopptak for finansiering av planlegging.

Dagens bompengeinnkreving finansierer prosjektet "Tønsbergpakka". Dette prosjektet var ferdig nedbetalt ved årsskifte 2016/17. Da blir det en pause i bompengeinnkrevingen fram til Bypakke Tønsberg-regionen starter innkreving.

Kontaktpersoner

Linda Carolina Ehnmark

Linda Carolina Ehnmark

Delprosjektleder / faglig leder
Vestfold fylkeskommune

Mobil: 412 30 674

Nina Ambro Knutsen

Nina Ambro Knutsen

Prosjektleder
Vestfold fylkeskommune

Mobil: 995 75 527

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Regjeringen går for Ringveikonseptet

I planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen

Samlet om helhetlige trafikkløsninger

Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har inngått samarbeid om planlegging og realisering av «Bypakke Tønsberg-regionen».

Enige om utredning av fastlandsforbindelse

Felles uttalelse til samferdelsministeren.