Konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse

Det er gjennomført et omfattende arbeid med å vurdere konsekvensene av en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Under ligger hovedrapporten, kortversjonen av rapporten og alle temarapportene.

Overordnede styringsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen fikk en presentasjon av de ulike temarapportene 17. oktober 2017.

Overordnet styringsgruppe for Bypakken fikk en presentasjon av anbefalte løsninger for ny fastlandsforbindelse 7. november 2017.

Den interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme lå ute på høring og offentlig ettersyn fra 1. desember 2017 til 9. februar 2018. 

Temarapporter

Tekniske planer, kostnader og prissatte konsekvenser

arrow

I anslagsrapporten finner du informasjon om kostnader for ny fastlandsforbindelse. Det er også laget et notat med supplerende informasjon om kostnader og usikkerhet.

arrow Forsiden