Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem i og rundt Tønsberg. For å lykkes, er det nødvendig å legge bedre til rette for buss, sykkel og gange. Arbeidet med å planlegge de gode løsningene ligger i dette delprosjektet.

Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tønsberg-regionen (KVU) fra 2013 anbefaler satsing på gange, sykkel og kollektivtransport primært langs hovedaksene og i de mest folkerike områdene, samt en restriktiv tiltakspakke for privatbilbruk.

Basert på dette er det utarbeidet
en interkommunal kommunedelplan, en temaplan, for gange, sykkel og kollektivtransport, for å komme fram til hvilke tiltak som bør gjennomføres for å nå bypakkas mål. Alle delrapportene, hovedrapporten og andre dokumenter er samlet her.

Planforslaget har vært på høring

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport var på høring fram til 1. februar 2020. Her kan du lese høringsinnspillene bypakken mottok.

Ut fra høringsinnspillene er det satt i gang et arbeid med å revurdere busstrasé i Tønsberg sentrum. Her kan du lese mer. Når dette arbeidet er gjennomført, vil det bli vurdert om planforslaget skal endres på noe vis før det legges fram for politisk behandling. Planforslaget skal behandles politisk i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune. Det er usikkert når behandlingen vil skje.

Her kan du lese om høringen og selve planforslaget 

Kontaktpersoner

Nina Ambro Knutsen

Nina Ambro Knutsen

Prosjektleder
Vestfold fylkeskommune

995 75 527

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Ny vurdering av busstrasé gjennom sentrum

Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring, og det kom noen innspill spesielt til busstrasé i Møllergaten. Nå gjøres en ny faglig vurdering av løsningen.

Bypakken mottok 25 høringssvar

Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring og det kom inn 25 innspill. Disse skal nå gjennomgås av Bypakke Tønsberg-regionen.

Byen som vil ha menneskene i sentrum

Hvis vi ønsker at Tønsberg skal ha et levende og attraktivt bysentrum, er gode, miljøvennlige transportløsninger en helt nødvendig forutsetning for å lykkes. Det legger den nye gatebruksplanen for Tønsberg og den interkommunale planen for gange, sykkel og kollektivtransport til rette for.

Foreslår en investering på 770 millioner kroner

Bypakken handler ikke bare om ny fastlandsforbindelse, men også om en satsning på gange- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud. Planen som nå ligger ute på høring, foreslår en investering på 770 millioner kroner. Planen skal opp til politisk behandling til sommeren.

Nysgjerrig på planene for mer miljøvennlig transport?

I disse dager ligger planforslaget for bypakkens satsing på gang- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud ute på høring. Nysgjerrig? Vi inviterer til en åpen kontordag og to åpne møter.

Si din mening om planen for for gange, sykkel og kollektivtransport

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport ligger nå ute til høring. Si din mening om planene innen 1. februar. Her finner du ut hvordan du går fram.

Bussen går oftere enn før

Prøv ut alternativer til bil under mobilitetsuken!

Tar et krafttak for miljøvennlig transport

Program for mobilitetsuken i Vestfold

Blir enklere å kjøre buss, sykle og gå

Planprogram for kollektiv, sykkel og gange er fastsatt

Det blir enklere å velge miljøvennlig

Bypakke Tønsberg-regionen med ny filmsnutt

Gange, sykkel og kollektivtransport

Varsel om planoppstart og høring av planprogram