Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem i og rundt Tønsberg. For å lykkes, er det nødvendig å legge bedre til rette for buss, sykkel og gange. Arbeidet med å planlegge de gode løsningene ligger i dette delprosjektet.

Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tønsberg-regionen (KVU) fra 2013 anbefaler satsing på gange, sykkel og kollektivtransport primært langs hovedaksene og i de mest folkerike områdene, samt en restriktiv tiltakspakke for privatbilbruk.

Basert på dette er det utarbeidet
en interkommunal kommunedelplan, en temaplan, for gange, sykkel og kollektivtransport, for å komme fram til hvilke tiltak som bør gjennomføres for å nå bypakkas mål. Alle delrapportene, hovedrapporten og andre dokumenter er samlet her.

Planforslaget er på høring

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport er på høring fram til 1. februar 2020. 

Her finner du planforslaget og informasjon om hvordan du kan komme med innspill til planene. 

Kontaktpersoner

Øyvind Søfteland

Øyvind Søfteland

Delprosjektleder / faglig leder
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Mobil: 992 71 625

Charlotte N. Erikstad

Charlotte N. Erikstad

Kommunikasjonsrådgiver
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Mobil: 928 23 368

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Si din mening om planen for for gange, sykkel og kollektivtransport

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport ligger nå ute til høring. Si din mening om planene innen 1. februar. Her finner du ut hvordan du går fram.

Bussen går oftere enn før

Prøv ut alternativer til bil under mobilitetsuken!

Tar et krafttak for miljøvennlig transport

Program for mobilitetsuken i Vestfold

Blir enklere å kjøre buss, sykle og gå

Planprogram for kollektiv, sykkel og gange er fastsatt

Det blir enklere å velge miljøvennlig

Bypakke Tønsberg-regionen med ny filmsnutt

Gange, sykkel og kollektivtransport

Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Nysgjerrig på planene for mer miljøvennlig transport?

I disse dager ligger planforslaget for bypakkens satsing på gang- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud ute på høring. Nysgjerrig? Vi inviterer til en åpen kontordag og to åpne møter.