Interkommunal kommundelplan for gange, sykkel og kollektivtransport

Planforslag på høring fram til 1. februar 2020

Høring/offentlig ettersyn av planforslag: Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv

Overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen har i møte 26. september 2019 vedtatt å legge ut forslag til interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslovens § 11-14. Fastsatt planprogram, behandlet av partene i mai 2017, er lagt til grunn for arbeidet av planforslaget.

 

Her kan du lese høringsbrevet som er sendt ut.

 

Planforslaget angir partenes satsing på gange, sykkel og kollektiv fremover, og består av:

  • en planbeskrivelse med en rekke tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport, nærings- og nyttetransport m.m.
  • en handlingsdel hvor det fremgår hvilke tiltak som foreslås finansiert av Bypakke Tønsberg-regionen.
  • en rekke grunnlagsrapporter

Alle disse dokumentene finner du nederst på denne siden. 

 

Slik sier du din mening

Alle høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes firmapost@vtfk.no eller per post til Vestfold og Telemark fylkeskommune, pb. 2103, 3103 Tønsberg, senest 1. februar 2020. Merk innspill «Interkommunal kommunedelplan gange, sykkel og kollektivtransport»

Vil du vite mer?

Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til én åpen kontordag og to åpne møter for alle som ønsker mer informasjon om planene for mer miljøvennlig transport i og rundt Tønsberg. Det blir god anledning til å stille spørsmål til fagpersonene som har utarbeidet planene.

  • 11. desember kl. 14-18: Åpen kontordag i Tønsberg og Færder bibliotek
  • 15. januar kl. 18.30 – 20.30: Åpent møte i Teie kirke, Færder kommune
  • 16. januar kl. 18.30 - 20.30: Åpent møte i Bydelshuset i Tønsberg, Tønsberg kommune

Kontaktperson i høringsperioden

Marit Synnes Lindseth, rådgiver i Vestfold fylkeskommune
E-post: marit.lindseth@vtfk.no
Mobil: 992 57 535

arrow Forsiden