Interkommunal kommundelplan for gange, sykkel og kollektivtransport

Planforslaget har vært på høring

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv var på høring til 1. februar 2020. Det kom inn 25 merknader til planforslaget.

Merknadene er nå gjennomgått av partene i Bypakke Tønsberg-regionen (Vestfold og Telemark fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune) og det er satt i gang et arbeid med å revurdere busstrasé i Tønsberg sentrum. Her kan du lese mer. Når dette arbeidet er gjennomført, vil det bli vurdert om planforslaget skal endres på noe vis ut fra de innkomne merknadene. De innkomne merknadene og administrative kommentarer til disse, vil følge planen i videre saksbehandling.

 

Om høringen

Overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen har i møte 26. september 2019 vedtatt å legge ut forslag til interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslovens § 11-14. Fastsatt planprogram, behandlet av partene i mai 2017, er lagt til grunn for arbeidet av planforslaget.

 

Her kan du lese høringsbrevet som ble sendt ut.

 

Planforslaget angir partenes satsing på gange, sykkel og kollektiv fremover, og består av:

  • en planbeskrivelse med en rekke tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport, nærings- og nyttetransport m.m.
  • en handlingsdel hvor det fremgår hvilke tiltak som foreslås finansiert av Bypakke Tønsberg-regionen.
  • en rekke grunnlagsrapporter

Alle disse dokumentene finner du under.  

 

Har du spørsmål om planene? 

Lurer du på noe, kan du kontakte en av våre fagpersoner:

Øyvind Søfteland, delprosjektleder / faglig leder
Mobil: 992 71 625
oyvind.softeland@vtfk.no

Nina Ambro Knutsen, prosjektleder
Mobil: 995 75 527
nina.knutsen@vtfk.no

arrow Forsiden