Tiltak på Teie, Tjøme og i Hogsnesbakken

Det er et sterkt lokalt ønske om et mer attraktivt Teie og trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken og på Tjøme. Dette delprosjektet jobber med tiltak på disse tre stedene.

Hold deg oppdatert om siste nytt 


Nederst på denne siden finner du en oversikt over alle aktueltsakene Bypakke Tønsberg-regionen har publisert om framdriften i arbeidet på Teie. 

Du kan også følge Bypakke Tønsberg-regionen på Facebook for å få oppdateringer.

Kontaktpersoner

Nina Ambro Knutsen

Nina Ambro Knutsen

Prosjektleder
Vestfold fylkeskommune

Mobil: 995 75 527

Helen Kristina Wedberg

Helen Kristina Wedberg

Leder service og kommunikasjon
Færder kommune

Mobil: 954 50 716

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Oppstart av detaljregulering for Teie torv. Delta i spørreundersøkelsen!

Færder kommune skal utarbeide detaljregulering for Teie torv samt for del av Ørsnesalleen, del av Smidsrødveien og del av Teglverksveien (plan id 2020001). Tilstøtende private eiendommer detaljreguleres hver for seg ettersom de ønskes utviklet.

Slik vil elever på Færder videregående skole at Teie skal se ut

På Færder videregående skole har avgangselevene ved utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur, på eget initiativ brukt Teie torv som case. Oppgavebesvarelsene ble nylig presentert for medlemmer av prosjektorganisasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen, som jobber med Teie torv.

Gatebruksplan for Teie vedtatt av Færder kommunestyre

Forslag til gatebruksplan for Teie sentrum ble vedtatt av Færder kommunestyre den 20. mars.

Videre prosess gatebruksplan Teie

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok den 5. desember 2018 å legge planforslaget ut på høring. Det er kommet inn 37 uttalelser innen høringsfrist den 1. februar.

Gatebruksplan for Teie på høring

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Teie. Nå legges planforslaget ut på høring med høringsfrist 1. februar.

Byfjorden og Teie på sakskartet

Overordnet styringsgruppe (OSG) rettet særlig oppmerksomheten mot to saker i møtet 12. november – skanningen av sjøbunnen i Byfjorden og forslaget til gatebruksplan for Teie.

Her er rapporten fra verkstedet om Teie

I mars ble det gjennomført et medvirkningsmøte på Teie om gatebruksplanen for Teie sentrum. Nå er rapporten fra møtet ferdig og tilgjengelig for alle.

Stort oppmøte for gatebruksplanen på Teie

Den 22.mars ble det gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum. Møtet ble arrangert av Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune.

Velkommen til åpent møte på Teie!

Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune inviterer til åpent møte om gatebruksplan for Teie sentrum torsdag 22. mars.

Tar et krafttak for miljøvennlig transport

Program for mobilitetsuken i Vestfold

Åpen kontordag på Teie

Lurer du på hva som skjer på Teie?