Bedre trafikksikkerhet langs fylkesvei på Tjøme

Langs fylkesvei 380 fra Ormelet på Tjøme over Brøtsø til Risbrua på Hvasser er det i dag ikke et tilbud til gående og syklende. Dette er en strekning på nesten tre kilometer, og det er et sterkt lokalt ønsket prosjekt for å bedre trafikksikkerheten.

Planlegging er ikke igangsatt.

Tjøme, 3145, Norge

arrow Forsiden