Tiltak i Presterødbakken

Dette prosjektet omfatter flere ulike tiltak; utvidelse av Presterødbakken til fire felt (hvorav to sambruksfelt), ombygging fra lyskryss til rundkjøring, og gang- og sykkelveg fra Presterødkrysset til Olsrødkrysset. I prosjektet ligger også en høystandard sykkelløsning ned Presterødbakken.  

Kollektivtransporten opplever i dag forsinkelser på strekningen, særlig i ettermiddagsrush. Sambruksfeltet vil gi mulighet til å gi bussen og de som kjører to eller flere i bilen prioritet.

Ny løsning i Presterødbakken og et nytt Presterød-kryss har vært etterlengtet. Prosjektet er derfor tatt ut av Bypakke Tønsberg-regionen og fremmes nå som et eget prosjekt med en egen bompengefinansiering. Det er planlagt at arbeidet med Presterødbakken og -krysset skal være ferdig nedbetalt før bompengeinnkrevingen for hele bypakken starter.

Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune vil behandle saken om bompengefinansiering høsten 2017. Saken skal da videre til behandling i Stortinget, etter planen våren 2018.

 

Presterød, 3118, Norge

arrow Forsiden