Trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken

En utbedring i Hogsnesbakken har lenge vært ønsket for at myke trafikanter kan ferdes på en trygg måte.

Det foreligger idag en vedtatt reguleringsplan for en tunnelløsning i Hogsnesbakken, men da et av alternativene for ny fastlandsforbindelse er i konflikt med denne planen, blir det som en del av arbeidet med fastlandsforbindelsen utredet alternative måter å bedre trafikksikkerheten på i bakken. I tre av alternativene for ny fastlandsforbindelse er en annen løsning i Hogsnesbakken en integrert del av prosjektet.

Våren 2020 ble det varslet oppstart av regulering av flere alternativer for Hogsnesbakken. Videre prosess og avklaring av endelig løsning avhenger av de videre arbeidet i bypakka. 

Hogsnes, 3172, Norge

arrow Forsiden