Trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken

En utbedring i Hogsnesbakken har lenge vært ønsket for at myke trafikanter kan ferdes på en trygg måte.

Det foreligger idag en vedtatt reguleringsplan for en tunnelløsning i Hogsnesbakken, men da et av alternativene for ny fastlandsforbindelse er i konflikt med denne planen, blir det som en del av arbeidet med fastlandsforbindelsen utredet alternative måter å bedre trafikksikkerheten på i bakken. I tre av alternativene for ny fastlandsforbindelse er en annen løsning i Hogsnesbakken en integrert del av prosjektet.

Hva som blir den endelige løsningen i Hogsnesbakken kan en først ta stilling til når en har en vedtatt plan for ny fastlandsforbindelse.

Hogsnes, 3172, Norge

arrow Forsiden