Trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken

En utbedring i Hogsnesbakken har lenge vært ønsket for at myke trafikanter kan ferdes på en trygg måte.

Det foreligger idag en vedtatt reguleringsplan for en tunnelløsning i Hogsnesbakken, men da ny fastlandsforbindelse er i konflikt med denne planen, er det som en del av arbeidet med fastlandsforbindelsen utredet alternative måter å bedre trafikksikkerheten på i bakken. 

Våren 2020 ble det varslet oppstart av regulering av flere alternativer for Hogsnesbakken. Videre prosess og avklaring av endelig løsning avhenger av de videre arbeidet i bypakka. 

Hogsnes, 3172, Norge

arrow Forsiden