Åpne møter og kontordager

Bypakke Tønsberg-regionen arrangerer åpne møter for alle interesserte i takt med at prosjektene beveger seg framover. Her finner du informasjon om planlagte møter, referater og rapporter fra møtene.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Vestfold fylkeskommune varsler iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune. Planvarsel for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» i Tønsberg kommune varsles når løsning for fv. 303 i Hogsnesbakken er avklart politisk.

Her finner du mer informasjon om reguleringsplanarbeidet i Færder kommune

Informasjonsmøte

Tirsdag 10. mars 2020 kl. 18:00-20:00 på Teigar ungdomsskole arrangeres det informasjonsmøte. Her vil det gis en orientering om planarbeidet, samt være anledning til å stille spørsmål.

Informasjonen som gis 10. mars vil i stor grad  være den samme som ble gitt på de åpne kontordagene i november 2019. Innspill fra de åpne kontordagene er ivaretatt og trenger ikke å sendes inn på nytt.

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Nysgjerrig på planene for mer miljøvennlig transport?

I disse dager ligger planforslaget for bypakkens satsing på gang- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud ute på høring. Nysgjerrig? Vi inviterer til en åpen kontordag og to åpne møter.

Åpne kontordager

Bypakke Tønsberg-regionen er i gang med reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse fra Færder i tråd med vedtatt kommunedelplan.

Godt besøkt informasjonsmøte for grunneiere som kan bli berørte av den nye fastlandsforbindelsen

Kommunestyresalen i Færder fyltes opp med ca 120 grunneiere den 4.april, da det ble arrangert informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte og mulig berørte grunneiere.

Informasjonmøte for grunneiere som kan bli berørte av kryssløsning på Kolberg

Det jobbes med ulike kryssalternativer ved Kolberg og beboere som kan bli berørte av den nye løsningen ble invitert til informasjonsmøte den 6. juni.

Få mer informasjon om gatebruksplanen for Teie

Velkommen til informasjonsmøte 7. januar og åpen kontordag 12. januar om forslaget til gatebruksplan for Teie. Her får du mer informasjon og muligheten til å stille spørsmål.

- Still dine spørsmål på åpne kontordager!

Tirsdag og torsdag denne uken inviterer bypakken til åpne kontordager, en fin anledning for innbyggere til å stille spørsmål om ny fastlandsforbindelse direkte til fagfolk.

Tønsberg rådhus

Åpen kontordag om gatebruksplanen

Åpen kontordag på rådhuset om gatebruksplanen for Tønsberg sentrum.

Åpen kontordag på Teie

Lurer du på hva som skjer på Teie?

Medvirknings- og informasjonsmøter

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Workshop om grønn mobilitet

Vi har gjennomført en workshop om grønn mobilitet og byliv i november i forbindelse med arbeidet med gatebruksplanen.

Åpen kontoruke i uke 45

Ønsker dialog med innbyggerne

Gode innspill på åpent møte

Gratis wifi og timeparkering var noen av forslagene.

Åpent møte om gatebruksplan

Alle er velkomne torsdag 26 mai.

Hvilke alternativer står igjen?

Åpent møte om ny fastlandsforbindelse

Mange gav innspill

Mer enn 50 høringsuttalelser om fastlandsforbindelsen.

Møt oss på Farmandstredet

Åpen kontordag onsdag 6. januar.

Bypakka vil ha dine forslag

På mandag er det åpent arbeidsmøte.

Stort engasjement og applaus

Nesten full sal på åpent møte om fastlandsforbindelsen.

Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Alle er velkomne til åpent møte torsdag 26. november kl 18.

Nytt møte i Samarbeidsgruppa

Fastlandsforbindelsen og planprogrammet var hovedtema på møte i Samarbeidsgruppa for Bypakke Tønsberg-regionen tirsdag denne uken.

Nytt møte i bypakkens samarbeidsgruppe

Torsdag 18. juni møttes Samarbeidsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen for å få informasjon om status i prosjektet.

Første samarbeidsgruppemøte

Bredt oppmøte for å få informasjon.

Samarbeidsgruppen møtes

Samarbeidspartnere, organisasjoner og foreninger møtes.