Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Dato for neste møte i styringsgruppa er ikke satt. Sist møte i styringsgruppa var torsdag 17. desember. Opptak av møtet finner du her: https://youtu.be/ugGcTBN2bjU

arrow Forsiden