Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Dato for neste møte i styringsgruppa er ikke satt. Dagsorden og møtedokumenter publiseres på denne nettsiden når det er klart.

arrow Forsiden