Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Neste møte i overordnet styringsgruppe er tirsdag 5. mars kl.15.30 – 17:30. Møtet holdes i Vestfold fylkeskommune, møterom Skiringssal. 

arrow Forsiden