Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Følg møtet i styringsgruppa den 21. juni kl. 15:30 på denne lenken: https://vtfylkepolitisk.nett.itum.tv/

arrow Forsiden