Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Neste møte i styringsgruppa 25. mai kl. 15:30. Møtet vil finne sted på Quality hotell Tønsberg (Oseberg).

arrow Forsiden