Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Tidspunktet for det neste møtet i overordnet styringsgruppe er foreløpig ikke fastsatt, men det avholdes i løpet av høsten.

arrow Forsiden