Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Det planlagte møtet i overordnet styringsgruppe fredag 13. mars er utsatt. Når nytt møtetidspunkt er fastsatt, legger vi ut informasjon om dette her, sammen med agenda og møtepapirer.

arrow Forsiden