Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Det neste møtet i overordnet styringsgruppe er planlagt fredag 13. mars kl. 14-16. Agenda og sakspapirer til møtet blir publisert under så snart dette er klart.

arrow Forsiden