Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Det neste møtet i overordnet styringsgruppe er foreløpig ikke fastsatt, men det planlegges på nyåret. Informasjon om tidspunktet, samt agenda med sakspapirer, publiseres under når det er klart. 

2019

arrow
arrow Forsiden