Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Det er ikke planlagt flere møter i overordnet styringsgruppe. Informasjon om det neste møtet blir offentliggjort her, når det er fastsatt.

2018

arrow
arrow Forsiden