Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra holdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Neste møte i styringsgruppa er torsdag 29. juni kl. 16:00-17:30 på Fylkeshuset i Tønsberg. NB! Møt presis, da dørene ikke er åpne etter klokka 16:00. Dagsorden og eventuelle møtedokumenter vil publiseres her i forkant av møtet. 

arrow Forsiden