Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet og referater og sakspapirer fra holdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Neste møte i styringsgruppa er torsdag 14. mars kl. 15.30-18.30 i Fylkeshuset i Tønsberg. NB! Møt presis, da dørene ikke er åpne etter klokka 16.00. Dagsorden og møtedokumenter kan du laste ned fra listen under.

arrow Forsiden