Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet, og referater og sakspapirer fra avholdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Det neste møtet i overordnet styringsgruppe er planlagt torsdag 26. september kl. 16.30-18.30 på fylkeshuset i Tønsberg. Agenda med sakspapirer ligger under.  

arrow Forsiden