Om bypakken

ET HELHETLIG TRANSPORTSYSTEM I TØNSBERG-REGIONEN

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem for regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt.

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune.

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i flere delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.

Sammen med ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, er tiltak som fremmer mer miljøvennlig og arealeffektiv transport en viktig del av bypakken. En helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen forutsetter en sterk satsing på buss, sykkel og gående.

Som en del av arbeidet med bypakken, utarbeides det en gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Bypakken inneholder også tiltak på Teie, i Hogsnesbakken, Presterødbakken og på Tjøme, samt at tilknytning til E18 skal vurderes i det videre arbeidet.

Det er Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen som danner grunnlaget for prosjekt Bypakke Tønsberg-regionen.

Bypakke Tønsberg-regionen er nå i en planleggingsfase, og en rekke tiltak er under planlegging i hvert av delprosjektene.

arrow Forsiden