Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse

Arbeidet med ny fastlandsforbindelse skal organiseres som en interkommunal kommunedelplan

I samme sak ble det også bestemt at styringsgruppa utvides, slik at hver kommune er representeret med en politisk bredde. Dette gir økt robusthet over flere valgperioder. 

arrow Forsiden