Enklere å velge miljøvennlig

Mange av oss tenker at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig? Bypakken gjør det lettere å bytte ut noen av bilturene med buss, sykkel eller en gåtur.

Klimautfordringene i verden er svært alvorlige og må løses – nå! Vi er rett og slett avhengige av at vi forurenser mindre alle sammen.

I Bypakke Tønsberg-regionen tar vi utfordringene på alvor. Vi tenker globalt, men handler lokalt. I et tett samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme jobber vi langsiktig med transportplanlegging, for å gjøre det enklere å gå, sykle og ta bussen.

«Vi mener ikke at du skal parkere bilen for godt. Men velge miljøvennlig transport når du har mulighet. Kanskje du kan bytte ut én biltur i uken? Halvparten av alle bilreiser i Vestfold er kortere enn én kilometer.»

Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen bygger et helhetlig transportsystem i og rundt Tønsberg. For å lykkes med oppgaven er det nødvendig med en satsing på busstilbudet og nye gang- og sykkelveier.

Planleggingen er i gang. Når den nye fastlandsforbindelsen er på plass, åpner det seg nye muligheter for bussen og syklister i Tønsberg-regionen.

arrow Forsiden