Fastlandsforbindelse til å stole på

Det bor nesten 30 000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar. Bypakken reduserer konsekvensene om Kanalbrua må stenge. Vi planlegger en ny fastlandsforbindelse.

En ny fastlandsforbindelse er viktig i seg selv. Det gir en samfunnssikker forbindelse mellom Nøtterøy, Tjøme og fastlandet, og sikrer viktige samfunnsfunksjoner som er avhengig av transport.

«En ny forbindelse mellom øyene og fastlandet åpner for nye muligheter. Den gir oss muligheten til å sette mennesket i sentrum, og ikke bilen.»

Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen

Vi får muligheten til å bruke gatene i Tønsberg på en annen måte. Vi kan lettere prioritere kollektivtransport inn mot sentrum. Nedre Langgate kan bygges om til å bli en hyggelig bygate, og ikke en barrière mellom brygga og resten av byen som i dag.

Teie og andre steder rundt Tønsberg skal også bli trivelige steder og bo og leve.

arrow Forsiden