Lettere å komme fram i tide

Når du sitter på bussen skal du slippe å bli stående i kø. Næringstrafikken skal også fram, så ikke dyrbar tid for næringslivet blir brukt opp i kø. Bypakken gir bedre fremkommelighet i Tønsberg-regionen.

Bypakke Tønsberg-regionen skal øke trivselen og skape et enda bedre bymiljø i Tønsberg. Regionen vår skal bli mer attraktiv både for innbyggere og næringsliv.

«En ny fastlandsforbindelse vil lette framkommeligheten og forutsigbarheten i reisetid for alle trafikantgrupper. Vi får langt bedre fremkommelighet for bussene. Vi får også en positiv virkning for varetransport, næringstrafikk, handlereiser og arbeidsreiser.»

Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen

Det nye transportsystemet prioriterer buss og sykkel. Det skal bli lettere å bytte ut noen bilturer med miljøvennlig transport. Det åpner for bedre fremkommelighet for alle som virkelig trenger å bruke bilen. Næringstrafikken skal komme fram i tide - det øker vår konkurransekraft.

arrow Forsiden