Arbeidsgrupper

Deltakere i arbeidsgruppe "Gatebruksplan for Tønsberg sentrum" (A1)
Tønsberg kommune, Jan Eide (koordinator/prosessleder)
Statens vegvesen, Lene Stenersen (delprosjektleder/faglig leder)
Vestfold fylkeskommune, Jørgen Solstad
Tønsberg kommune, Jon Sørseth
Tønsberg kommune, Rune Gjerden
Tønsberg kommune, Jarle Krokeide
Vestfold kollektivtrafikk, Arne Naas, Trond Myhre og Lars Sandnes

Deltakere i arbeidsgruppe "Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme" (A2) 
Færder kommune, Margrethe Løgavlen (koordinator/prosessleder)
Statens vegvesen, Nils Brandt (delprosjektleder/faglig leder)
Vestfold fylkeskommune, Linda Ehnmark
Vestfold fylkeskommune, Ane Ingvild Støen
Tønsberg kommune, Elisabeth Finne
Færder kommune, Anne Delbeck
Færder kommune, Helen Wedberg
Fylkesmannen i Vestfold, Gunnar Kleven
Statens vegvesen, Jorun Sætre

Deltakere i arbeidsgruppe "Tiltak på Teie, Tjøme og Hogsnes" (A3)
Færder kommune, Margrethe Løgavlen (koordinator/prosessleder)
Statens vegvesen, Silje Island (delprosjektleder/faglig leder)
Vestfold fylkeskommune, Jørgen Solstad
Vestfold fylkeskommune, Gunn Henriette Auensen
Vestfold fylkeskommune, Anne-Kari Hetterud
Tønsberg kommune, Elisabeth Finne
Færder kommune, Anne Delbeck

Deltakere i arbeidsgruppe "Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport" (A4)
Vestfold fylkeskommune, Jørn Rangnes (koordinator/prosessleder)
Statens vegvesen, Øyvind Søfteland (delprosjektleder/faglig leder)
Vestfold fylkeskommune, Siv Anholt
Vestfold fylkeskommune, Knut Vatsend
Vestfold fylkeskommune, Marit Synnes Lindseth
Færder kommune, Magnus Campbell
Færder kommune, Bjørn Bjerke Larsen
Tønsberg kommune, Jarle Krokeide
Vestfold kollektivtrafikk, Trond Myhre
Fylkesmannen i Vestfold, Sigurd Lenes

Deltakere i arbeidsgruppe "Økonomi, finansiering og bompenger" (A5)
Vestfold fylkeskommune, Siv Tørudbakken (koordinator/prosessleder)
Vestfold fylkeskommune, Linda Carolina Ehnmark (delprosjektleder/faglig leder)
Tønsberg kommune, Jørn Erik Borge
Færder kommune, Kristian Lægreid
Statens vegvesen, Tore Kaurin

arrow Forsiden