Overordnet styringsgruppe

Overordnet styringsgruppe er det overordnede styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner.

Overordnet styringsgruppe består av

 • Fylkesordfører og ordfører i kommunene Tønsberg og Færder
 • Leder av hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune
 • Varaordfører eller annen valgt representant fra fylkeskommunen og partnerkommuner
 • Opposisjonsleder i fylkestinget og partnerkommuner
 • Fylkesdirektør
 • Statens vegvesen ved regionvegsjef
 • Jernbaneverket ved strategidirektør
 • Statsforvalteren i Vestfold
 • Sandefjord kommune deltar med observatørstatus

I tillegg har avdelingsdirektør i Statens vegvesen, vegavdeling Vestfold og prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen, møteplikt i overordnet styringsgruppe.

 

Overordnet styringsgruppe har ansvaret for å

 • foreta de strategiske veivalg undervis i arbeidet, herunder politisk behandling
 • gi samordnede anbefalinger til formelt organ (fylkesting, kommunestyre, bystyre)
 • følge opp framdrift, økonomi og kommunikasjon
 • drøfte saker før behandling i formelt organ
 • avklare mandat og økonomi for prosjektporteføljen
 • behandle og gi råd i de saker administrativ styringsgruppe framlegger
 • vedta framdriftsplaner/milepæler

Overordnet styringsgruppe har i tillegg fått delegert et formelt ansvar for prosessledende beslutninger i forbindelse med utarbeidelse av interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Delegering av ansvaret ble vedtatt i kommunestyrene og fylkestinget våren 2015. Les om behandlingen av saken i fylkestinget.   

arrow Forsiden