Samarbeidsgruppe

Gruppen består av ordførere og varaordførere, leder av største opposisjonsparti, og representanter fra nabokommuner, næringsforeninger, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

Samarbeidsgruppen er vedtatt som en del av mandatet for Bypakke Tønsberg-regionen. Hensikten med gruppen er å særlig drøfte sentrale problemstillinger i arbeidet med bypakken, før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.

Disse aktørene inviteres til møtene i samarbeidsgruppen: 

Tønsberg Næringsforening
Sentrumorganisasjonen i Tønsberg
NHO
LO

Næringsforum Nøtterøy
Tjøme næringsforening

Naturvernforbundet
Natur og ungdom

Horten kommune
Re kommune
Andebu kommune

Velforeningenes Fellesråd Tønsberg

Teie velforening
Valhalla velforenig
Munkerekka velforening
Prestrødkilen velforening
Hognes og Bjelland vel
Fjerdingen velforening
Haugarlia velforening
Nordbyen vel
Sørbyen velforening
Telghagen velforening
Træleborg Velforening
Tyttebærløkka Vel
Kaldnes Velforening
Kjelle vel
Smørberg og Hognes vel
Solvang og Midtløkken vel
Vear og Rakkevik vel

Norges handikap forbund
Tønsberg havn
Syklistenes landsforening

Riksantikvaren
Statsforvalteren i Vestfold
Bane Nor
NVE
Kystverket

Rom eiendom
Rose eiendom
Jarlsberg hovedgård
AC Nor
AdEgo AS
Sandefjord lufthavn Torp
Vestviken kollektivtrafikk
NAF- lokalavd. Tønsberg
Viken Taxi
Vestfold Taxi

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Nytt møte i Samarbeidsgruppa

Fastlandsforbindelsen og planprogrammet var hovedtema på møte i Samarbeidsgruppa for Bypakke Tønsberg-regionen tirsdag denne uken.

Nytt møte i bypakkens samarbeidsgruppe

Torsdag 18. juni møttes Samarbeidsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen for å få informasjon om status i prosjektet.

Første samarbeidsgruppemøte

Bredt oppmøte for å få informasjon.

Samarbeidsgruppen møtes

Samarbeidspartnere, organisasjoner og foreninger møtes.